VibroSystM_zoom.jpg, 1,9kB

Žádné odstávky při On-line monitorovacím systému.

Několik současně monitorovaných parametrů určuje stav a výkon hydrogenerátorových strojů.

VibroSystM_AGSM.jpg, 2,3kB

Systém na měření vzduchové mezery.

Strukturální monitorování stavu rotoru-statoru a chování stroje za provozu a během zkoušek

VibroSystM_Vibra.jpg, 3,4kB

Systém monitorování a měření vibrací.

Pravdivé monitorování vibrací bez elektrického doběhu a jiných interferencí pro zlepšení přesnosti a spolehlivosti měření.

VibroSystM_SBV.jpg, 2,2kB

Vyhodnocení vibrací statorových tyčí.

On-line monitorování vibrací statorových tyčí a zjišťování upevnění klínů a stavu izolace vinutí.

VibroSystM_FOA.jpg, 1,7kB

Optické akcelerometry.

Měření vibrací konce vinutí a posouzení stavu izolace pro vysoko-voltové aplikace nebo výbušné prostředí.

VibroSystM_MFM.jpg, 2,0kB

Optické akcelerometry.

Měření vibrací konce vinutí a posouzení stavu izolace pro vysoko-voltové aplikace nebo výbušné prostředí.

DMV-100

Detektor rychlosti a velmi malých otáček.

Detektor pohybu rotoru slouží pro zobrazení rychlosti na displeji a upozorňuje na zastavení stroje, a současně varuje při nežádoucím pohybu stroje během údržby.

Select - 100

Conditional alarm controller.

Omezení alarmu během přechodového chodu stroje - odstraňuje falešné alarmy a tím i zbytečné odstávky

SUPER

Monitorování systému v reálném čase.

Několika násobné monitorování parametrů generátoru v reálném čase pro hlubokou analýzu (závislá na výzkumu jednotlivých parametrů a korelaci) provedenou technickým servisem během uvedení do provozu.

VMEF

Bezkontaktní vzdálenost měřícího řetězce.

Různé aplikace na měření vzdálenosti kapacitní technologií, bezkontaktní snímače vibrací, měření pozice, nebo měření vzduchové mezery.

DSE

Odstupňovaná roztažnost hřídele v měřicím systému.

Měření osové vzdálenosti u turbogenerátorových hřídelí

AWV

Automatické klínování ověřeným systémem.

Testování statického upevnění každého statorového klínu s automatickými nástroji.