Počátkem sedmdesátých let Vibro-meter zpestřil nabídku v jaderné oblasti piezoelektrickými snímači vibrací pro tzv. horké kontroly funkcí a trvalého monitorování primárních okruhů reaktorů. Tento systém se vyznačuje vysokou spolehlivostí snímačů vibrací a tlaků, které pracují při vysokých teplotách a tlacích. Nedílnou součástí těchto snímačů jsou integrální tzv. hard line kabely a nábojové zesilovače popřípadě kompletní vyhodnocení naměřených dat. Od roku 1978 byly monitorovány volné částice v reaktorech pomocí měření vibrací v parogenerátorech při již zmíněných vysokých teplotách a tlacích v celé řadě jaderných elektráren včetně Jaderné elektrárny Temelín.