Hysterézní dynamometry

Hysterézní dynamometry řady HD jsou univerzální dynamometry určené k testování malého a středního výkonu (max.14kW při přerušovaném chodu). Hysterézní brzdný systém nepotřebuje otáčky k tomu, aby se vytvořil krouticí moment, a proto lze využít provoz od spuštění až do zastavení rotoru dynamometru. Chlazení se provádí podle typu dynamometru prouděním vzduchu (bez externího zdroje) nebo ventilátorem vzduchu. Všechny hysterézní dynamometry od firmy Magtrol mají rozsah přesnosti od +0,25% do +0,5% z celého rozsahu v závislosti na rozměru a konfiguraci. Pro lepší integraci
dynamometrů do systému nabízí firma Magtrol kratší i delší základní desky. Kratší základní deska umožňuje jednodušší montáž zařízení při použití stolu s „T“ drážkami a s nastavitelným upevňovacím zařízením motorů a dynamometrů. Delší základní deska je vhodnější pro náročné zkoušky.

16.jpg, 3,9kB 17.jpg, 3,2kB 18.jpg, 3,2kB

Software od firmy Magtrol M-Test 7 je moderní testovací program pracující pod Windows se základním sběrem dat. Spolu s řídícím systémem pro dynamometry poskytuje software M-Test 7 řízení všech dynamometrů od firmy Magtrol od rozběhu, průběhu všech testovacích sekvencí až po úplné zastavení testovaného motoru s nejvhodnější celkovou přesností a účinností. Pomocí softwaru od firmy Magtrol lze ukládat, zobrazovat a importovat vytvořená data do tabulek nebo do grafů a tisknout tabulky i grafy.

19.jpg, 3,3kB 20.jpg, 4,7kB 21.jpg, 4,0kB

Testovací systém od firmy Magtrol se využívá ve zkušebnách, laboratořích, certifikačních zkušebnách a ve výrobních procesech světových firem. Uživatelé a zkušební technici testují malé a střední typy elektrických, pneumatických, hydraulických a výbušných motorů. Firma Magtrol dodává testovací systémy pro široké spektrum průmyslových odvětví, včetně automobilového průmyslu a letectví, dále provádí zkoušky u počítačových systémů, systémy HVAC (topení, větrání, klimatizace), zahradního elektrického nářadí, lékařských a zubařských přístrojů, elektrických motorů, kancelářských spotřebičů, elektrického nářadí apod

HYSTERÉZNÍ DYNAMOMETRY - HD

TYP

Max. rozsah momentu

Výkon
při 5 min.(W)

Výkon
trvalý (W)

Max. otáčky ot/min

HD-106 8N

18 mNm

35

7

30 000

HD-100 8N

80 mNm

75

20

25 000

HD-400 8N

280 mNm

200

55

25 000

HD-500 8N

850 mNm

400

80

25 000

HD-510 8N

850 mNm

750

375

25 000

HD-505 8N

1,7 Nm

800

160

25 000

HD-515 8N

1.7 Nm

1500

900

25 000

HD-700 8N

3,1 Nm

700

150

25 000

HD-710 8N

3,1 Nm

1500

935

25 000

HD-705 8N

6,2 Nm

1400

300

25 000

HD-715 8N

6.2 Nm

3 400

3 000

25 000

HD-800 8N

14 Nm

2 800

1 800

12 000

HD-810 8N

14 Nm

3 500

3 000

12 000

HD-805 8N

28 Nm

5 300

3 000

12 000

HD-815 8N

28 Nm

7 000

6 000

12 000

HD-825 8N

56.5 Nm

14 000

12,000

8 000

Hysterzní brzdy

• Hysterézní brzdy - HB
• Sdružené brzdy - MBH
• Hysterézní spojky - HCS/HCF
• Brzdy s velkým vnitřním otvorem - LB
• Brzdy a spojky s pemanentním magnetem - HPM

Vzduchem chlazené výkonové brzdy

Pokud ovládáme krouticí moment / měření momentu musí být provedeno při nejvyšším možném výkonu. K tomuto použití jsou ideální hysterézní brzdy typu AHB od firmy Magtrol. Průchod proudícího vzduchu brzdou umožňuje stlačenému vzduchu chladit brzdu s vynikajícím odvodem tepla. Tato brzda má trvalý jmenovitý výkon 3 000 W (přerušovaný 5 300 W). U hysterézních brzd typu AHB při nezatížených ložiskách lze dosáhnout dlouhodobých otáček 25 000 ot/min.

Hysterézní brzdy typu AHB lze jednoduše instalovat pomocí přípojné svorkové lišty.
Hysterézní brzdy AHB chlazené stlačeným vzduchem se používají k měření krouticího momentu nebo mohou kroutící moment ovládat.
Při instalaci hysterezní brzdy na základní desku PT s „T“ drážkami, se získá jednoduchá cenově přijatelná testovací stolice. Firma Magtrol nabízí několik dalších příslušenství a volitelné měřicí systémy. Nejjednodušší zkušební stolice se skládá z jedné brzdy AHB a nastavitelného upevňovacího zařízení pro motor AMF umístěných na základní desce PT s „T“ drážkami. Dále lze dodat snímač krouticího momentu TM in-line, spojky, snímač otáček FRS Free run, displej pro moment 3411 a nejrozšířenější řídicí jednotku pro testování motorů DSP7000. Další příslušenství pro testování motorů jsou napájecí zdroje, vzduchové filtry, sestava ukazatelů tlaku, spojovací součásti potrubí, předlohové hřídele a nálitky.

26.jpg, 6,0kB

Typ

Min. mom. při jmen. proudu

Jmen. proud

Napětí

Jmen výkon

Max. otáčky

Kinetický výkon

Chlazení vzduchem

Bez chlazení

Nm

mA

VDC

W

Ot min

5 min | W

Trvale | W

5 min |W

Trvale | W

AHB-1

1,00

400

24,0

9,6

25 000

1 200

1 200

250

55

AHB-1,5

1,5

400

25,6

10,24

25 000

1 300

1300

450

70

AHB-3

3

750

24,8

18,6

20 000

1 800

1 800

800

160

AHB-5

5,00

380

22,8

8,7

15 000

2 500

1 000

1 300

120

AHB-6

6,00

1 500

24,8

37,1

20 000

3 000

3 000

1 400

225

AHB-12

12,00

1 200

24,0

28,8

12 000

2 800

1 800

2 200

250

AHB-24

24,00

2 400

24,0

57,6

12 000

5 300

3 000

4 000

450

Sdružené brzdy - MHB

Aplikace kontroly několikanásobného pnutí je velmi žádaná. Nejlépe se dosáhne použitím uzavřeného obvodu řízeným servo-systémem, který proudově řídí brzdicí zařízení použitím ramena propojeného se snímačem síly. Nevýhoda tohoto systému je, že musí být nezávislá kontrola, čímž se zvyšují pořizovací náklady a systém vyžaduje další snímač a napájecí zdroj.

24.jpg, 3,7kB 25.jpg, 6,1kB

Typ

Min. moment při jmen. proudu

Jmen. proud

VDC*

Jmen. watty

Max. otáčky

Jmen. výkon W

Váha

Nm

mA

Při jmen. proudu

Ot/min

5 min

trvale

kg

MHB-3M-2

0,02

145

25,0

3,59

20 000

20

5

0,11

MHB-10M-2

0,07

133

24,0

3,18

20 000

35

8

0,22

MHB-20M-2

0,14

217

26,0

5,60

20 000

50

12

0,29

MHB-50M-2

0,35

253

24,0

6,10

15 000

90

23

0,78

MHB-140M-2

1,00

253

24,0

6,10

12 000

300

75

1,85

MHB-250M-2

1,75

270

25,9

7,00

10 000

450

110

3,50

MHB-450M-2

3,20

442

22,1

9,80

8 000

670

160

5,86

MHB-750M-2

5,00

383

23,0

8,80

7 000

1000

200

12,85

MHB-1750M-2

13,00

600

31,2

13,00

6 000

2400

350

24,50

Použití pro hysterézní a sdružené brzdy:

• Přesná kontrola napínání během navíjení drátů tak, aby se zabránilo zaseknutí nebo přetržení při automatickém rychlém navíjení
• Zabraňuje přetržení materiálů silovým pnutím během řezání a poškození dalších materiálů při obdobné činnosti.
• Simulace zátěže při životnostních zkouškách elektrických motorů, poháněcích motorů, malých výbušných motorků, převodovek a mnoha dalších rotačních zařízení.
• Kontrola a údržba přesným napnutím během vinutí transformátorů a cívek.
• Maximální kontrola pnutí.
• Kontrola zatížení a naprogramovaná opakovatelnost pro cvičební nářadí.

Hysterézní spojky - HCF

Podobně jako u hysterézních brzd od firmy Magtrol, vzniká přesný krouticí moment u hysterézních spojek v magnetické vzduchové mezeře což zajišťuje absolutně hladký přenos krouticího momentu z hnací jednotky na jednotku poháněnou. U těchto hysterézních spojek se nevyužívá kartáčků ani sběracích kroužků, nevzniká tak kontaminace z opotřebovaných částí. Tento fakt umožňuje použití hysterézních brzd a spojek v potravinářském průmyslu i v domácnostech.

Dodávka pouze v anglických mírách

Typ

Min. mom. při jmen. proudu

Jmen. proud

Odpor při 20°C + 10%

VDC*

Jmen. watty

Max. otáčky

Jmen. výkon W

Nm 1

mA

ohm

Při jm. proudu

Ot / min

5 min

trvale

HCF-16M

0,113

270

100,0

27,0

7,29

3 600

75

20

HCF-32M

0,226

332

72,5

24,0

7,99

3 600

90

25

HCF-120M

0,850

200

120,0

24,0

4,80

3 600

300

75

HCF-250M

1,800

415

60

24,9

10,30

3 600

450

110

Použití:

• Přesná kontrola krouticího momentu při šroubových aplikacích.
• Omezení krouticího momentu tak, aby se zabránilo překroucení.
• Krouticí moment vykazuje přesný, stabilní a hladký průběh.
• Poskytuje správné napínání při navíjení a kontrolu otáček.

Brzdy s velkým vnitřním otvorem - LB

Po mnoho let firma Magtrol vyrábí hysterézní brzdy s velkým vnitřním otvorem bez hřídele a ložisek. Tyto brzdy se využívají ke kontrole pnutí spirálovitém navíjení a oplétání při výrobě kabelů, drátů, optických kabelů, lan apod. Brzdy s velkým vnitřním otvorem od firmy Magtrol poskytují hladký krouticí moment nezávislý na otáčkách. Tato brzda se skládá ze dvou primárních částí: z pólového krytu a rotoru. Pólový kryt (pole/case) se převážně instaluje pevně se strojem, zatímco na rotor se upevňuje hřídel souose s pólovým krytem. Jako všechny hysterézní brzdy, též brzda typu LB/MLB pracuje bez použití magnetických a třecích částic. Tento systém brzdění poskytuje provozní vlastnosti jako jsou dokonale hladký krouticí moment, dlouhá životnost a žádná údržba.

29.jpg, 4,3kB

Brzdy s velkým vnitřním otvorem

Min. moment při jmen. proudu

Jmen. proud

Napětí

Max. otáčky

Kinetický výkon

Při 5 min.

Trvalý

Nm

mA

VDC>

rpm

W

W

LB-250M-2

1,5

270

25,6

3 000

450

110

LB-450M-2

3,00

442

22,1

2 500

670

160

LB-750M-2

5,00

383

23,0

2 000

1000

200

LB-1750M-2

12,00

500

26,0

1 800

1200

350

Použití:

• Šroubovité navíjení, oplétání, používání strojů při výrobě kabelů, optických vláken, lan a tkanin.
• Rychlá kontrola navíjení.

Brzdy a spojky s permanentním magnetem - HPM

Hysterézní brzdy a spojky s permanentním magnetem jsou vhodné všude tam, kde nelze použít elektrický obvod s vinutím cívky. Nejvhodnější aplikace jsou při použití trvalého krouticího momentu, který se upravuje na konkrétní aplikaci. Typické provedení je při použití brzdy, kdy přidaná hřídel umožňuje, aby se ze stejné jednotky dala použít spojka. Při použití spojky se z pólového krytu stává hnací člen a z rotoru hnaný člen. Krouticí moment se opět přenáší pomocí magnetické vzduchové mezery. Zařízení s hysterézním permanentním magnetem poskytuje hladký krouticí moment, přesnou opakovatelnost a dlouhou životnost.

30.jpg, 5,4kB

VÍŘIVÉ DYNAMOMETRY - WB

Typ

Typ spojky

Jmen. moment*

Max. otáčky**

Jmen. výkon W

Váha

Nm

Ot/min

5 min

Trvale

kg

HPM-2,5 HPMC-2,5

0,017

10 820

20

7

0,08

HPM-8 HPMC-8

0,056

10 140

60

15

0,22

HPM-16 HPMC-16

0,112

6 340

75

20

0,29

HPM-32 HPMC-32

0,225

3 800

90

25

0,49

HPM-120 HPMC-120

0,847

3 380

300

75

1,86

HPM-210 HPMC-210

1,482

2 900

450

110

3,54

Napájecí zdroje

31.jpg, 3,6kB

Napájecí zdroj model 5200

Stabilní napájecí zdroj 0-35V. Zdroj umožňuje kontrolu a regulaci brzdného momentu pomocí 10-ti stupňového potenciometru.

Typ 5210 – proudově regulovaný napájecí zdroj

Typ 5210 poskytuje stejnou regulaci jako typ 5200 s přidanou proudovou regulací brzd. Proudová regulace eliminuje drift momentu zapříčiněný teplotní změnou vznikající v cívkách brzy.

Typ 5250 – proudově regulovaný napájecí zdroj

Typ 5250-2 je otevřený napájecí zdroj s proudovou regulací, který zajišťuje hladký náběh proudu z 0 do maxima pomocí 10-ti stupňového potenciometru, nebo vnějším 0-5V signálem