Firma Magtrol nabízí kompletní měření zátěžových charakteristik motorů dle přání zákazníka nebo tzv. systémem na klíč.

Tento systém zahrnuje:

• Jeden nebo více dynamometrů
• Řídicí systém dynamometrů
• Software na zkoušení motorů
• Výkonový analyzátor měří napětí, proud, el. výkon a účinník
• Napájecí zdroj pro zkušební motory (AC nebo DC)
• Počítač a tiskárnu
• Přístrojový pult
• Upevňovací zařízení pro malé a střední motorky
• Několikakanálové měření teplot a tlaků popř. tlaku pro nářadí na stlačený vzduch

Systém měří krouticí moment, otáčky a výkon pomocí tří typů dynamometrů: práškovým, výřivém - na principu vířivých proudů a hysterézním. Dynamometry jsou ovládány řídicí jednotkou DSP7000, testovacím softwarem a programem LabVIEW. Výkonový analyzátor měří napětí, proud a elektrický výkon a účinník na svorkách měřeného motoru. Zařízení se používá na měření všech typů elektromotorů, nářadí na stlačený vzduch, servo-pohonů, převo-dovek apod.

1.jpg, 4,2kB 2.jpg, 5,5kB 3.jpg, 4,3kB 4.jpg, 3,7kB

Technické parametry:

• Krouticí moment: 2 mNm - 1200 Nm
• Otáčky: 0-100 000 ot/min
• Výkon: 4 W - 140 kW, přesnost: ±0,5% z celého rozsahu
• Rozhraní: RS - 232, GPIB a USB

5.jpg, 2,8kB 6.jpg, 3,2kB 7.jpg, 2,0kB 8.jpg, 4,1kB

Vířivé dynamometry –WB

Firma Magtrol nabízí tři typy dynamometrů: vířivý, práškový a hysterezní dynamometr. Každý z dynamometrů má své výhody a omezení, a proto správný výběr bude záležet na typu zkoušek. Firma Magtrol má na výběr více než 50 typů dynamometrů. Profesionální zástupci firmy Magtrol jsou připraveni Vám pomoci s výběrem vhodného dynamometru.
Vířivé dynamometry jsou vhodné pro měření vysokých otáček, středních a větších výkonů. Vířivé dynamometry poskytují vysoké otáčky a dosahují maximální krouticí moment při jmenovitých otáčkách. Malý průměr rotoru poskytuje nízký moment setrvačnost dynamometru. Chladící systém dynamometru je dán prouděním vody uvnitř statoru, kde se spotřebovává teplo vytvořené brzdicím výkonem dynamometru.

Software od firmy Magtrol M-Test 7 je moderní testovací program pod Windows se základním sběrem dat. Spolu s řídícím systémem DSP7000, software M-Test 7 poskytuje řízení všech dynamometrů od firmy Magtrol, rozběh při všech testovacích sekvencí, nejvhodnější celkovou přesnost a účinnost testovacího systému motorů. Pomocí softwaru od firmy Magtrol lze ukládat, zobrazovat a importovat vytvořená data do tabulek nebo do grafů a tisknout tabulky i grafy.

VÍŘIVÉ DYNAMOMETRY - WB

TYP

Jmenovitý moment (Nm)

Jmen. otáčky ot/min

Jmen. výkon (kW)

Max. otáčky ot/min

WB 23

30, 48 nebo 80 mNm

10 000, 20 000

50,100,500 W

100 000

1 WB 2,7-8K

0,15

15 915

0,25

70 000

2 WB 2,7-8K

0,30

15 915

0,50

70 000

3 WB 2,7-8K

0,45

15 915

0,75

70 000

4 WB 2,7-8K

0,60

15 915

1,00

70 000

1 WB 43

1,50

9 550

1,50

50 000

1 WB 43-HS

1,50

9 550

1,50

65 000

2 WB 43

3

9 550

3

50 000

2 WB 43-HS

3

9 550

3

65 000

1 WB 65

10

5 730

6

30 000

1 WB 65-HS

10

5 730

6

50 000

2 WB 65

20

5 730

12

30 000

2 WB 65-HS

20

5 730

12

50 000

1 WB 115

50

2 865

15

18 000

1 WB 115-HS

50

2 865

15

22 000

2 WB 115

100

2 865

30

18 000

2 WB 115-HS

100

2 865

30

22 000

1 WB 15

140

2 390

35

7 500

2 WB 15

280

2 390

70

7 500

3 WB 15

420

2 390

105

7 500

4 WB 15

560

2 390

140

7 500

VÍŘIVÉ DYNAMOMETRY - WB

TYP

Max. rozsah momentu

Výkon
při 5 min.(W)

Výkon
trvalý (W)

Max. otáčky ot/min

ED-715

6,2 Nm

3 400

3 000

25 000

ED-815

28 Nm

7 000

6 000

12 000

Práškové dynamometry - PB

Práškové dynamometry jsou vhodné od středních otáček a středního výkonu s konstantním momentem od nominálních po nulové otáčky. Chladící systém dynamometru je dán prouděním vody uvnitř statoru, kde se spotřebovává teplo vytvořené brzdicím výkonem dynamometru. Vířivý i práškový dynamometr má rozsah přesnosti podle typu od +0,3% do +0,5 % z celého rozsahu, v závislosti na rozměru a systému konfigurace.
Řízení a softwarové vyhodnocení naměřených parametrů je stejné jako u vířivých dynamometrů. Software od firmy Magtrol M-Test 7 (není v ceně) je moderní testovací program pod Windows se základním sběrem dat. Spolu s řídícím systémem DSP7000 poskytuje software M-Test 7 řízení všech dynamometrů od firmy Magtrol od rozběhu, průběhu všech testovacích sekvencí až po úplné zastavení testovaného motoru s nejvhodnější celkovou přesností a účinností. Pomocí softwaru od firmy Magtrol lze ukládat, zobrazovat a importovat vytvořená data do tabulek nebo do grafů a tabulky i grafy tisknout.

PRÁŠKOVÉ DYNAMOMETRY - PB

TYP

Jmenovitý moment (Nm)

Jmen. otáčky ot/min

Jmen. výkon (kW)

Max. otáčky ot/min

1 PB 2,7-8

0,6

320

0,02

3 000

2 PB 2,7-8

1,2

320

0,04

3 000

3 PB 2,7-8

2,4

320

0,08

3 000

1 PB 2,7-8K

0,6

2 390

0,15

10 000

2 PB 2,7-8K

1,2

2 390

0,30

10 000

4 PB 2,7-8K

2,4

2 390

0,60

10 000

1 PB 43

5

955

0,50

4 000

2 PB 43

10

955

1

4 000

1 PB 65

25

570

1,5

3 000

2 PB 65

50

570

3

3 000

1 PB 115

100

480

5

3 000

2 PB 115

200

480

10

3 000

1 PB 15

300

382

12

2 000

2 PB 15

600

382

24

2 000

4 PB 15

1 200

382

48

2 000

9.jpg, 3,5kB 10.jpg, 4,8kB 12.jpg, 4,0kB 13.jpg, 4,1kB

Tandemové dynamometry: Práškové a vířivé dynamometry—PB/WB

Firma Magtrol nabízí práškové a vířivé dynamometry zařazené v tandemovém provedení. Tyto dynamometry se používají k měření krouticího momentu od vysokých otáček plynule až po nulové otáčky.

TANDEMOVÉ DYNAMOMETRY - WB/PB

TYP

Jmenovitý moment (Nm)

Jmen. výkon (kW)

Jmen. otáčky ot/min

Max. otáčky ot/min

Budicí proud (A)

2 WB 43+EK+1 PB 43

5

3

9 550

25 000

2

2 WB 43+EK+2 PB 43

10

3

9 550

25 000

2

2 WB 65+EK+1 PB 65

25

12

5 730

18 000

5

2 WB 65+EK+2 PB 65

50

12

5 730

18 000

5

2 WB 115+EK+1 PB 115

100

30

2 865

15 000

5

2 WB 115+EK+2 PB 115

200

30

2 865

15 000

5

2 WB 15+EK+1 PB 15

300

70

2 390

7 500

7,5

2 WB 15+EK+2 PB 15

600

70

2 390

7 500

7,5

2 WB 15+EK+4 PB 15

1 200

70

2 390

7 500

12

4 WB 15+EK+1 PB 15

300

140

2 390

7 500

12

4 WB 15+EK+2 PB 15

600

140

2 390

7 500

12

4 WB 15+EK+4 PB 15

1 200

140

2 390

7 500

12

15.jpg, 10kB