Snímače krouticího momentu se využívají k měření krouticího momentu, otáček a výkonu, jsou konstruovány na torzním bezkontaktním principu a jsou vhodné jak pro statická, tak i pro dynamická měření. Přesnost měření je menší než 0,1% z celého rozsahu. Měřicí rozsah je od 0 – 25 000 Nm a otáčky od 1 do 50 000 ot/min. Snímače jsou opatřeny integrovanou elektronikou, tzn. že výstupní napětí je lineární 0 – 5V (0 - 10V) při obousměrném otáčení. Vyhodnocení lze provádět přes měřicí kartu přímo do počítače bez dalšího elektronického mezičlenu nebo přes elektronickou jednotku, která na displeji zobrazuje krouticí moment, otáčky a sama vypočítává výkon. Přenos do počítače je umožněn přes oddělené rozhraní RS 232. Tyto snímače mohou být upevněny na základní desce případně mohou být volně zavěšeny mezi stroji. Vždy se používají vhodné spojky.

32.jpg, 3,6kB 33.jpg, 2,8kB 34.jpg, 3,1kB

Typ
TM série
TMHS série
TMB série
Typ snímače
Nominální jmenovitý moment
Třída přesnosti
Max. otáčky
Třída přesnosti
Max. otáčky
Třída přesnosti
Max. otáčky
Konec hladký
Hřídele drážkový
TM 301
0,1
< 0,2%
20 000
< 0,15%
6 000
x
TM 302
0,2
< 0,1%
20 000
< 0,15%
6 000
x
TM 303
0,5
< 0,1%
20 000
< 0,1%
40 000
< 0,15%
6 000
x
TM 304
1
< 0,1%
20 000
< 0,1%
50 000
< 0,15%
6 000
x
TM 305
2
< 0,1%
20 000
< 0,1%
50 000
< 0,15%
6 000
x
TM 306
5
< 0,1%
20 000
< 0,1%
50 000
< 0,15%
6 000
x
TM 307
10
< 0,1%
20 000
< 0,1%
50 000
< 0,15%
6 000
x
TM 308
20
< 0,1%
20 000
< 0,1%
50 000
< 0,15%
6 000
x
TM 310
50
< 0,1%
10 000
< 0,1%
32 000
< 0,15%
4 000
x
TM 311
100
< 0,1%
10 000
< 0,1%
32 000
< 0,15%
4 000
x
>
TM 312
200
< 0,1%
10 000
< 0,1%
24 000
< 0,15%
4 000
x
x
TM 313
500
< 0,1%
10 000
< 0,1%
24 000
< 0,15%
4 000
x
x
TM 314
1 000
< 0,1%
7 000
< 0,1%
16 000
*
x
x
TM 315
2 000
< 0,1%
7 000
< 0,1%
16 000
*
x
x
TM 316
5 000
< 0,1%
5 000
< 0,1%
12 000
*
x
TM 317
10 000
< 0,15%
4 000
< 0,15%
12 000
*
x

*TMB mimo program

Přírubový snímač krouticího momentu od firmy Magtrol SA

TF přírubový snímač krouticího momentu je kompaktní, bezložiskový a bezúdržbový, má vysokotorzní tuhost a instaluje se přímo na hřídel stroje nebo příruby místo spojky. To umožňuje jednoduchou integraci do testovacího zařízení a zkrácení celkové délky měřicího řetězce. Technologie, která je založena na tenzometrickém snímači umožňuje přenášet signál s vysokou přesností. Zesilovač signálu je umístěn v přírubě, modulován vysokou frekvencí a induktivně přenášen přes stacionární anténu do přijímače. V přijímači je digitální signál přetransformován do analogového výstupu +10 VDC nebo do 4 - 20 mA (volitelné). Otáčky mohou být měřeny a převedeny do TTL výstupního signálu s volitelným snímačem otáček.

35.jpg, 2,9kB 36.jpg, 3,3kB

37.jpg, 101kB