menu

MAGTROL

Dynamometry - brzdy

Hysterézní dynamometry

Snímače krouticího momentu

Tenzometrické čepy a tenzometrické snímače

Snímače dráhy

Snímače na přenos energie z rotační části na část pevnou

VIBRO – METER

Snímače vibrací pro jaderné elektrárny

Snímače tlaku a tlakových pulsací

 

SENSY

Tenzometrické snímače síly s elektronickým vyhodnocením

HEINZINGER
Napěťové a proudové napájecí zdroje
 

STARMAN
 
Ultrazvukové defektoskopy a tloušťkoměry

DIAGNOSTIC INSTRUMENTS

FFT analyzátor na měření vibrací a hluku

 

VibroSystM

Měření vzduchové mezery a vibrací starorových tyčí v generátorch

*

 
Tenzometrycké snímače síly s elektronickým vyhodnocením
SENSY

Tenzometrické snímače síly s elektronickým vyhodnocením

 

 Standardně jsou tenzometrické snímače a snímače síly dodávány (od 1 kg (10 N) do 3.000 tun (30 MN) při dosažené přesnosti do 0.01 %. Tenzometrické snímače síly jsou certifikovány na obchodní vážení (vyhovují normě OIML R60 /EN 45 501) a jsou vhodné pro všechny druhy průmyslových aplikací.


- Standardní ověřování se provádí na testovacím stroji a konečná kalibrace na měřicím etalonu. Výrobky jsou certifikovány autorizovanou zkušebnou.


- Tenzometrické snímače od firmy SENSY vyhovují normě ISO 376 a EN 10002-3 (třída "0.5" a "00") a jsou součástí kontrolního vzorku, který vyžaduje norma ISO 9000/2.


- Na přání zákazníka dodáme tenzometrické snímače a snímače krouticího momentu. Tým inženýrů firmy SENSY může poskytnout podporu od začátku až do konce celého projektu. Síla firmy SENSY je ve vypracování návrhu a vytvoření řešení pro dané aplikace. V minulých letech bylo vyvinuto více než 1500 různých modelů a aplikací od unikátních jednotlivých prototypů až po středně velké série. Tenzometrické snímače síly jsou dodávány s integrovaným zesilovačem (0-10 V / 4 – 20 mA).


- Nové, digitální snímače síly podle normy ISO 376 (třída "2" až do "00") se dodávají od 100 N do 30MN v provedení tahovém, tlakovém a univerzálním. Výstupní signál je RS 232/RS 485. Digitální snímače od firmy SENSY jsou dodávány se základním softwarem nebo se softwarem, který je označen “SENSY Soft 376”. Tento software plně vyhovuje normě EN ISO 376.


- Tenzometrické snímače a přetěžovací snímače jsou specielně vyrobeny k ochraně proti přetížení výtahů, jeřábů apod. SENSY je jedna z nejzkušenějších firem v nabídce “CE” certifikovaných systémů.

 


   

    

Copyrights 2008 FC Service All rights reserved