menu

MAGTROL

Dynamometry - brzdy

Hysterézní dynamometry

Snímače krouticího momentu

Tenzometrické čepy a tenzometrické snímače

Snímače dráhy

Snímače na přenos energie z rotační části na část pevnou

VIBRO – METER

Snímače vibrací pro jaderné elektrárny

Snímače tlaku a tlakových pulsací

 

SENSY

Tenzometrické snímače síly s elektronickým vyhodnocením

HEINZINGER
Napěťové a proudové napájecí zdroje
 

STARMAN
 
Ultrazvukové defektoskopy a tloušťkoměry

DIAGNOSTIC INSTRUMENTS

FFT analyzátor na měření vibrací a hluku

 

VibroSystM

Měření vzduchové mezery a vibrací starorových tyčí v generátorch

*

 
Dynamometry
MAGTROL

Hysterézní dynamometry - od firmy Magtrol Inc (z USA )

 

Hysterézní dynamometry řady HD jsou univerzální dynamometry určené k testování malého a středního výkonu max. do 14 kW. Hysterézní brzdný systém nepotřebuje otáčky, aby vytvořil krouticí moment, a proto lze využít provoz od spuštění až do zastavení rotoru. Chlazení se provádí podle typu dynamometru prouděním vzduchu (bez externího zdroje) nebo ventilátorem vzduchu. Všechny hysterézní brzdy od firmy Magtrol mají rozsah přesnosti od ±0,25% do ±0,5% z plné výchylky v závislosti na rozměru a systému konfigurace.

Pro lepší integraci dynamometrů do systému nabízí firma Magtrol kratší i delší základní desky. Kratší základní deska umožňuje jednodušší montáž zařízení při použití stolu s „T“ drážkami a s nastavitelným upevňovacím zařízením motorů. Delší základní deska je vhodnější pro náročné zkoušky tzv. TOP TESTING.

Software od firmy Magtrol M-Test 5.0 je moderní testovací program pracující pod Windows se základním sběrem dat. Spolu s řídícím systémem pro dynamometry poskytuje software M-Test 5.0 řízení všech dynamometrů od firmy Magtrol od rozběhu, průběhu všech testovacích sekvencí až po úplné zastavení testovaného motoru s nejvhodnější celkovou přesností a účinností. Pomocí softwaru od firmy Magtrol lze ukládat, zobrazovat a importovat vytvořená data do tabulek nebo do grafů a tisknout tabulky i grafy.

Testovací systém od firmy Magtrol se využívá ve zkušebnách, laboratořích, certifikačních zkušebnách a ve výrobních procesech světových firem. Uživatelé a zkušební technici testují malé a střední typy elektrických, pneumatických, hydraulických a výbušných motorů. Firma Magtrol dodává testovací systémy pro široké spektrum průmyslových odvětví, včetně automobilového průmyslu a letectví, dále provádí zkoušky u počítačových systémů, systémy HVAC (topení, větrání, klimatizace), zahradního elektrického nářadí, lékařských a zubařských přístrojů, elektrických motorů, kancelářských spotřebičů, elektrického nářadí apod.


Hysterézní dynamometry
Řídící jednotka DSP6001
Graf a tabulka naměřených hodnot

HYSTERÉZNÍ DYNAMOMETRY - HD

TYP

  Max. rozsah momentu

Výkon
při 5 min.(W)

Výkon
trvalý (W)

Max. otáčky ot/min

Micro Dyne

2 nebo 4 mNm

-

4 W

100 000

HD-106 8N

18 mNm

35

7

30 000

HD-100 8N

80 mNm

75

20

25 000

HD-400 8N

280 mNm

200

55

25 000

HD-500 8N

850 mNm

400

80

20 000

HD-510 8N

850 mNm

750

375

25 000

HD-505 8N

1,7 Nm

800

160

20 000

HD-515 8N

1.7 Nm

1500

900

25 000

HD-700 8N

3 Nm

700

150

15 000

HD-710 8N

3.25 Nm

1500

935

25 000

HD-705 8N

6 Nm

1400

300

10 000

HD-715 8N

6.5 Nm

3 360

2 985

25 000

HD-800 8N

12 Nm

2 800

1 800

12 000

HD-810 8N

14 Nm

3 510

3 000

12 000

HD-805 8N

24 Nm

5 300

3 000

12 000

HD-815 8N

28 Nm

7 025

6 000

12 000

HD-825 8N

56.5 Nm

14 000

12,000

8 000


HYSTERÉZNÍ DYNAMOMETRY - ED

TYP

  Max. rozsah momentu

Výkon
při 5 min.(W)

Výkon
trvalý (W)

Max. otáčky ot/min

ED-715

6,5 Nm

3 800

3 000

25 000

ED-815

28 Nm

7 500

6 000

12 000

 

Hysterzní brzdy

• Hysterézní brzdy - HB
• Sdružené brzdy - MBH
• Hysterézní spojky - HCS/HCF
• Brzdy s velkým vnitřním otvorem - LB
• Brzdy a spojky s pemanentním magnetem - HPM

    

Hysterézní brzdy - HB

Jednoduchá hysterézní brzda přesně měří krouticí moment pomocí magnetické vzduchové mezery bez vzájemného tření magnetických částic. Tento systém brzdění poskytuje provozní vlastnosti (jako jsou hladší krouticí moment, delší životnost, přesnější opakovatelnost, vysokou regulovatelnost, menší údržbu) a zároveň upřednostňuje téměř u všech druhů materiálů přesnou regulaci tahu.Typ

Min. moment při jmen. proudu

Jmen. proud

VDC*

Jmen. watty

Max. otáčky

Jmen. výkon W

Váha

 

Nm

mA

Při jmen. proudu

Ot/min

5 min

trvale

kg

HB-3M-2

0,02

145

25,0

3,59

20 000

20

5

0,11

HB-10M-2

0,07

133

24,0

3,18

20 000

35

8

0,22

HB-20M-2

0,14

217

26,0

5,60

20 000

50

12

0,29

HB-50M-2

0,35

253

24,0

6,10

15 000

90

23

0,78

HB-140M-2

1,00

253

24,0

6,10

12 000

300

75

1,85

HB-250M-2

1,75

270

25,9

7,00

10 000

450

110

3,50

HB-450M-2

3,20

442

22,1

9,80

8 000

670

160

5,86

HB-750M-2

5,00

383

23,0

8,80

7 000

1000

200

12,85

HB-1750M-2

13,00

600

31,2

13,00

6 000

12 00

350

24,50

HB-3500M-2

26,00

1200

31,2

26,00

6 000

2400

600

50,00

 

Sdružené brzdy - MHB

Aplikace kontroly několikanásobného pnutí je velmi žádaná. Nejlépe se dosáhne použitím uzavřeného obvodu řízeným servo-systémem, který proudově řídí brzdicí zařízení použitím ramena propojeného se snímačem síly. Nevýhoda tohoto systému je, že musí být nezávislá kontrola, čímž se zvyšují pořizovací náklady a systém vyžaduje další snímač a napájecí zdroj.Typ

Min. moment při jmen. proudu

Jmen. proud

VDC*

Jmen. watty

Max. otáčky

Jmen. výkon W

Váha

 

Nm

mA

Při jmen. proudu

Ot/min

5 min

trvale

kg

MHB-3M-2

0,02

145

25,0

3,59

20 000

20

5

0,11

MHB-10M-2

0,07

133

24,0

3,18

20 000

35

8

0,22

MHB-20M-2

0,14

217

26,0

5,60

20 000

50

12

0,29

MHB-50M-2

0,35

253

24,0

6,10

15 000

90

23

0,78

MHB-140M-2

1,00

253

24,0

6,10

12 000

300

75

1,85

MHB-250M-2

1,75

270

25,9

7,00

10 000

450

110

3,50

MHB-450M-2

3,20

442

22,1

9,80

8 000

670

160

5,86

MHB-750M-2

5,00

383

23,0

8,80

7 000

1000

200

12,85

MHB-1750M-2

13,00

600

31,2

13,00

6 000

2400

350

24,50

Použití pro hysterézní a sdružené brzdy:

  • Přesná kontrola napínání během navíjení drátů tak, aby se zabránilo   zaseknutí nebo přetržení při automatickém rychlém navíjení.
  • Zabraňuje přetržení materiálů silovým pnutím během řezání a poškození dalších materiálů při obdobné činnosti.
  • Simulace zátěže při životnostních zkouškách elektrických motorů, poháněcích motorů, malých výbušných motorků, převodovek a mnoha dalších rotačních zařízení.
  • Kontrola a údržba přesným napnutím během vinutí transformátorů a cívek.
  • Maximální kontrola pnutí.
  • Kontrola zatížení a naprogramovaná opakovatelnost pro cvičební nářadí.

Vzduchem chlazené výkonové brzdy

fsddPřesto, že existuje mnoho brzd, hysterézní brzdy od firmy Magtrol pracují bezpečně při relativně vysokých otáčkách v kombinaci s požadavky krouticího momentu a otáček a zároveň zabraňují, aby brzda nepracovala pod jmenovitým kinetickým výkonem. Pokud je potřeba jmenovitý kinetický výkon brzdy výrazně zvýšit, lze to provést vzduchovým chlazením. Firma Magtrol navrhla brzdy s rezervou výkonu pomocí zařízení na vzduchové chlazení stlačeným vzduchem. V případě vysokých otáček a krouticího momentu, kde není možné použít stlačený vzduch, používá se speciální ventilátor.

fsd

Typ

Min. mom. při jmen. proudu

Jmen. proud

Napětí

Jmen výkon

Max. otáčky

Kinetický výkon

Při 5 min

Trvalý

Nm

mA

VDC

W

Ot/min

W

W

W

W

AHB-1

1,00

400

24,0

9,6

25 000

1 200

1 200

250

250

AHB-1,75

1,75

270

24,0

7,0

25 000

1 000

600

450

110

AHB-3

3,50

750

24,8

18,6

20 000

1 800

1 800

800

160

AHB-5

5,00

383

22,8

8,7

15 000

2 500

1 000

1 300

120

AHB-6

6,00

1 500

24,8

37,2

20 000

3 000

3 000

1 400

225

AHB-12

12,00

1 200

24,0

28,8

12 000

2 800

1 800

2 200

250

AHB-24

24,00

2 400

24,0

57,6

12 000

5 300

3 000

4 000

450

 

Hysterézní spojky - HCF

Podobně jako u hysterézních brzd od firmy Magtrol, vzniká přesný krouticí moment u hysterézních spojek v magnetické vzduchové mezeře což zajišťuje absolutně hladký přenos krouticího momentu z hnací jednotky na jednotku poháněnou. U těchto hysterézních spojek se nevyužívá kartáčků ani sběracích kroužků, nevzniká tak kontaminace z opotřebovaných částí. Tento fakt umožňuje použití hysterézních brzd a spojek v potravinářském průmyslu i v domácnostech.
Dodávka pouze v anglických mírách

Typ

Min. mom. při jmen. proudu

Jmen. proud

Odpor při 20°C + 10%

VDC*

Jmen. watty

Max. otáčky

Jmen. výkon W

Nm 1

mA

ohm

Při jm. proudu

Ot / min

5 min

trvale

HCF-16M

0,113

270

100,0

27,0

7,29

3 600

75

20

HCF-32M

0,226

332

72,5

24,0

7,99

3 600

90

25

HCF-120M

0,850

200

120,0

24,0

4,80

3 600

300

75

HCF-250M

1,800

415

60

24

10,30

3 600

450

110

Použití:

  • Přesná kontrola krouticího momentu při šroubových aplikacích.
  • Omezení krouticího momentu tak, aby se zabránilo překroucení. Krouticí moment vykazuje přesný, stabilní a hladký průběh.
  • Poskytuje správné napínání při navíjení a kontrolu otáček. 

Brzdy s velkým vnitřním
otvorem - LB

fPo mnoho let firma Magtrol vyrábí hysterézní brzdy s velkým vnitřním otvorem bez hřídele a ložisek. Tyto brzdy se využívají ke kontrole pnutí spirálovitém navíjení a oplétání při výrobě kabelů, drátů, optických kabelů, lan apod. Brzdy s velkým vnitřním otvorem od firmy Magtrol poskytují hladký krouticí moment nezávislý na otáčkách. Tato brzda se skládá ze dvou primárních částí: z pólového krytu a rotoru. Pólový kryt (pole/case) se převážně instaluje pevně se strojem, zatímco na rotor se upevňuje hřídel souose s pólovým krytem. Jako všechny hysterézní brzdy, též brzda typu LB/MLB pracuje bez použití magnetických a třecích částic. Tento systém brzdění poskytuje provozní vlastnosti jako jsou dokonale hladký krouticí moment, dlouhá životnost a žádná údržba.

Brzdy  s velkým vnitřním otvorem

Sdružené brzdy

Min. moment při jmen.  proudu

Jmen. proud

Napětí

Max.
otáčky

Kinetický výkon

Váha

Nom. výkon

Při 5 min.

Trvalý

Nm

mA

VDC

rpm

W

W

W

kg

LB-250M-2

MLB-250M-2

1,5

270

25,6

3 000

450

110

6,99

3,00

LB-450M-2

MLB-450M-2

3,00

442

22,1

2 500

670

160

9,80

5,30

LB-750M-2

MLB-750M-2

5,00

383

23,0

2 000

1000

200

8,82

10,00

LB-1750M-2

MLB-1750M-2

12,00

500

26,0

1 800

1200

350

13,00

21,00


Použití:

  • Šroubovité navíjení, oplétání, používání strojů při výrobě kabelů, optických vláken, lan a tkanin.
  • Rychlá kontrola navíjení.


Brzdy a spojky s permanentním magnetem - HPM

Hysterézní brzdy a spojky s permanentním magnetem jsou vhodné všude tam, kde nelze použít elektrický obvod s vinutím cívky. Nejvhodnější aplikace jsou při použití trvalého krouticího momentu, který se upravuje na konkrétní aplikaci. Typické provedení je při použití brzdy, kdy přidaná hřídel umožňuje, aby se ze stejné jednotky dala použít spojka. Při použití spojky se z pólového krytu stává hnací člen a z rotoru hnaný člen. Krouticí moment se opět přenáší pomocí magnetické vzduchové mezery. Zařízení s hysterézním permanentním magnetem poskytuje hladký krouticí moment, přesnou opakovatelnost a dlouhou životnost.


Dodávka pouze v anglických mírách

Typ

Typ spojky

Jmen. moment*

Max. otáčky**

Jmen. výkon W

Váha

Nm

Ot/min

5 min

Trvale

kg

HPM-2,5 HPMC-2,5

0,017

10 820

20

7

0,08

HPM-8 HPMC-8

0,056

10 140

60

15

0,22

HPM-16 HPMC-16

0,112

6 340

75

20

0,29

HPM-32 HPMC-32

0,225

3 800

90

25

0,49

HPM-120 HPMC-120

0,847

3 380

300

75

1,86

HPM-210 HPMC-210

1,482

2 900

450

110

3,54Typ 6100 - uzavřený napájecí zdroj s regulací otáček

Typ 6100 je stabilní napájecí zdroj s nastavitelným uzavřeným obvodem, s řízením otáček, nastavením poměru vnitřního (PI) algoritmu a v této třídě nepřekonatelnou stabilitou. Typ 6100 je navržen pro práci s hysterézní brzdou od firmy Magtrol, včetně napájení, ergonometrického uživatelského řídicího panelu a s dobře čitelným displejem.

Typ 5200 – napájecí zdroj

Typ 5200 je napájecí zdroj o rozsahu 0 - 30 VDC, který nabízí řízení a regulaci brzdicího momentu potenciometrem. Typ 5200 je jednoduché zařízení pro ruční zkoušení a regulaci momentu.

 

Typ 5210 – proudově regulovaný napájecí zdroj

Typ 5210 poskytuje stejnou regulaci jako typ 5200 s přidanou proudovou regulací brzd. Proudová regulace eliminuje drift momentu zapříčiněný teplotní změnou vznikající v cívkách brzy.

 

Typ 5250 – proudově regulovaný napájecí zdroj

Typ 5250-2 je otevřený napájecí zdroj s proudovou regulací.Snímání otáček
Pro návštěvníky tohoto webu poskytujeme opravy pocítačů, správu sítí a IT outsourcing nabízíme zdarma hodinu konzultací a telefonní či emailové podpory v PC Servis Praha zajištujícího především servis a prodej hardwaru a softwaru.
Copyrights 2008 FC Service All rights reserved