menu

MAGTROL

Dynamometry - brzdy

Hysterézní dynamometry

Snímače krouticího momentu

Tenzometrické čepy a tenzometrické snímače

Snímače dráhy

Snímače na přenos energie z rotační části na část pevnou

VIBRO – METER

Snímače vibrací pro jaderné elektrárny

Snímače tlaku a tlakových pulsací

 

SENSY

Tenzometrické snímače síly s elektronickým vyhodnocením

HEINZINGER
Napěťové a proudové napájecí zdroje
 

STARMAN
 
Ultrazvukové defektoskopy a tloušťkoměry

DIAGNOSTIC INSTRUMENTS

FFT analyzátor na měření vibrací a hluku

 

VibroSystM

Měření vzduchové mezery a vibrací starorových tyčí v generátorch

*

 
Dynamometry
MAGTROL SA (Švýcarsko)

Dynamometry - brzdy
(práškové, vířivé a tandemové)

 

Firma Magtrol nabízí kompletní měření zátěžových charakteristik motorů dle přání zákazníka nebo tzv. systémem na klíč.

Tento systém zahrnuje:
• Jeden nebo více dynamometrů
• Řídicí systém dynamometrů
• Výkonový analyzátor měří napětí, proud a
  el. výkon
• Software na zkoušení motorů
• Napájecí zdroj pro zkušební motory (AC
  nebo DC)
• Počítač a tiskárnu
• Přístrojový pult
• Upevňovací zařízení pro malé a střední motorky
• Několikakanálové měření teplot a tlaků popř.
  tlaku pro nářadí na stlačený vzduch


Systém měří krouticí moment, otáčky a výkon pomocí tří typů dynamometrů:
práškovým, výřivém - na principu vířivých proudů a hysterézním. Dynamometry jsou ovládány řídicí jednotkou DSP6001, testovacím softwarem a programem LabVIEW. Výkonový analyzátor měří napětí, proud a elektrický výkon na svorkách měřeného motoru. Zařízení se používá na měření všech typů elektromotorů, nářadí na stlačený vzduch, servo-pohonů, převo-dovek apod.

Technické parametry:
• Krouticí moment: 2 mNm - 1200 Nm,
• Otáčky: 0-100 000 ot/min,
• Výkon: 4 W - 140 kW,
  přesnost: ±0,5% z celého rozsahu,
  rozhraní: RS - 232 a GPIB.

Vířivé dynamometry –WB

Vířivé dynamometry série WB jsou ideální dynamometry pro měření vysokých otáček, menších a středních výkonů. Vířivé dynamometry poskytují vysoké otáčky, dosahují maximální krouticí moment při jmenovitých otáčkách. Malý průměr rotoru poskytuje nízký moment setrvačnosti. Chladící systém dynamometru je dán prouděním vody uvnitř statoru, kde se spotřebovává teplo vytvořené brzdicím výkonem. Chlazení vodou dovoluje provoz při výkonu do 140 kW. Vířivý dynamometr má rozsah přesnosti od ± 0,3% do ± 0,5% z celého rozsahu, v závislosti na rozměru a systému konfigurace.

Software od firmy Magtrol M-Test 5.0 je moderní testovací program pod Windows se základním sběrem dat. Spolu s řídícím systémem DSP6001, software M-Test 5.0 poskytuje řízení všech dynamometrů od firmy Magtrol, rozběh při všech testovacích sekvencí, nejvhodnější celkovou přesnost a účinnost testovacího systému motorů. Pomocí softwaru od firmy Magtrol lze ukládat, zobrazovat a importovat vytvořená data do tabulek nebo do grafů a tisknout tabulky i grafy.

Kompletní sestavy Testovací stůl s T drážkami Vířivý dynamometr Řídicí jednotka DSP6001 Výkonový analizátor 6530 Graf a tabulka naměřených hodnot

VÍŘIVÉ DYNAMOMETRY - WB

TYP

Jmenovitý moment (Nm)

Jmen. otáčky ot/min

Jmen. výkon (kW)

Max. otáčky ot/min

WB 23

30, 48 nebo 80 mNm

10 000, 20 000

50,100,500 W

100 000

1 WB 2,7-8K

0,15

15 915

0,25

70 000

2 WB 2,7-8K

0,30

15 915

0,50

70 000

3 WB 2,7-8K

0,45

15 915

0,75

70 000

4 WB 2,7-8K

0,60

15 915

1,00

70 000

1 WB 43

1,50

9 550

1,50

50 000

1 WB 43-HS

1,50

9 550

1,50

65 000

2 WB 43

3

9 550

3

50 000

2 WB 43-HS

3

9 550

3

65 000

1 WB 65

10

5 730

6

30 000

1 WB 65-HS

10

5 730

6

50 000

2 WB 65

20

5 730

12

30 000

2 WB 65-HS

20

5 730

12

50 000

1 WB 115

50

2 865

15

18 000

1 WB 115-HS

50

2 865

15

22 000

2 WB 115

100

2 865

30

18 000

2 WB 115-HS

100

2 865

30

22 000

1 WB 15

140

2 390

35

7 500

2 WB 15

280

2 390

70

7 500

3 WB 15

420

2 390

105

7 500

4 WB 15

560

2 390

140

7 500


Práškové dynamometry - PB

Práškové dynamometry série PB jsou ideální dynamometry pro nízké a střední otáčky. Výkonová brzda poskytuje plný krouticí moment od nulových otáček. Stejně jako hysterézní brzdy, práškové brzdy poskytují plný krouticí moment od nulových otáček. Chlazení vodou dovoluje provoz do výkonu 48 kW. Práškový dynamometr má rozsah přesnosti od ±0,3% do ±0,5% z celého rozsahu, v závislosti na rozměru a systému konfigurace. Řízení a softwarové vyhodnocení naměřených parametrů je stejné jako u vířivých dynamometrů. Software od firmy Magtrol M-Test 5.0 (není v ceně) je moderní testovací program pod Windows se základním sběrem dat. Spolu s řídícím systémem DSP6001 poskytuje software M-Test 5.0 řízení všech dynamometrů od firmy Magtrol od rozběhu, průběhu všech testovacích sekvencí až po úplné zastavení testovaného motoru s nejvhodnější celkovou přesností a účinností. Pomocí softwaru od firmy Magtrol lze ukládat, zobrazovat a importovat vytvořená data do tabulek nebo do grafů a tabulky i grafy tisknout.

 


PRÁŠKOVÉ DYNAMOMETRY - PB

TYP

Jmenovitý moment (Nm)

Jmen. otáčky ot/min

Jmen. výkon (kW)

Max. otáčky ot/min

1 PB 2,7-8

0,6

320

0,02

3 000

2 PB 2,7-8

1,2

320

0,04

3 000

3 PB 2,7-8

2,4

320

0,08

3 000

1 PB 2,7-8K

0,6

2 390

0,15

10 000

2 PB 2,7-8K

1,2

2 390

0,30

10 000

4 PB 2,7-8K

2,4

2 390

0,60

10 000

1 PB 43

5

955

0,50

4 000

2 PB 43

10

955

1

4 000

1 PB 65

25

570

1,5

3 000

2 PB 65

50

570

3

3 000

1 PB 115

100

480

5

3 000

2 PB 115

200

480

10

3 000

1 PB 15

300

382

12

2 000

2 PB 15

600

382

24

2 000

4 PB 15

1 200

382

48

2 000

 

Tandemové dynamometry: Práškové a vířivé dynamometry—PB/WB

Firma Magtrol nabízí práškové a vířivé dynamometry zařazené v tandemovém provedení. Tyto dynamometry se používají k měření krouticího momentu od vysokých otáček plynule až po nulové otáčky.

 

TANDEMOVÉ DYNAMOMETRY - WB/PB

TYP

Jmenovitý moment (Nm)

Jmen. výkon (kW)

Jmen. otáčky ot/min

Max. otáčky ot/min

Budicí proud (A)

2 WB 43+EK+1 PB 43

5

3

9 550

25 000

2

2 WB 43+EK+2 PB 43

10

3

9 550

25 000

2

2 WB 65+EK+1 PB 65

25

12

5 730

18 000

5

2 WB 65+EK+2 PB 65

50

12

5 730

18 000

5

2 WB 115+EK+1 PB 115

100

30

2 865

15 000

5

2 WB 115+EK+2 PB 115

200

30

2 865

15 000

5

2 WB 15+EK+1 PB 15

300

70

2 390

7 500

7,5

2 WB 15+EK+2 PB 15

600

70

2 390

7 500

7,5

2 WB 15+EK+4 PB 15

1 200

70

2 390

7 500

12

4 WB 15+EK+1 PB 15

300

140

2 390

7 500

12

4 WB 15+EK+2 PB 15

600

140

2 390

7 500

12

4 WB 15+EK+4 PB 15

1 200

140

2 390

7 500

12


Pro návštěvníky tohoto webu poskytujeme opravy pocítačů, správu sítí a IT outsourcing nabízíme zdarma hodinu konzultací a telefonní či emailové podpory v PC Servis Praha zajištujícího také servis a prodej hardwaru a softwaru.
Copyrights 2008 FC Service All rights reserved