menu

MAGTROL

Dynamometry - brzdy

Hysterézní dynamometry

Snímače krouticího momentu

Tenzometrické čepy a tenzometrické snímače

Snímače dráhy

Snímače na přenos energie z rotační části na část pevnou

VIBRO – METER

Snímače vibrací pro jaderné elektrárny

Snímače tlaku a tlakových pulsací

 

SENSY

Tenzometrické snímače síly s elektronickým vyhodnocením

HEINZINGER
Napěťové a proudové napájecí zdroje
 

STARMAN
 
Ultrazvukové defektoskopy a tloušťkoměry

DIAGNOSTIC INSTRUMENTS

FFT analyzátor na měření vibrací a hluku

 

VibroSystM

Měření vzduchové mezery a vibrací starorových tyčí v generátorch

*

 
Ultrazvukové defektoskopy a tloušťkoměry
HEINZINGER

Ultrazvukové defektoskopy a tloušťkoměry

 

 Přístroj umožňuje měřit a měření prohlížet v reálném čase a ukládat záznamy na výměnnou paměťovou kartu. Používá se pro kontrolu defektů ve vodivých i nevodivých materiálech, např. kontrola svárů nebo klikových hřídelů, ve kterých nesmí být trhliny ani vady. Přístroj je jednokanálový nebo dvoukanálový, s výstupem RS 232 nebo RS 485.


Ultrazvukové tloušťkoměry

Na měření tloušťky vodivých i nevodivých materiálů s přesností 1/100 mm, s pamětí až 4000 měření, s rozlišením 0,1 nebo 0,01 mm, výstup na počítač s rozhraním RS 232, tisk naměřených hodnot do přenosné tiskárny

 


   

    

Copyrights 2008 FC Service All rights reserved