menu

MAGTROL

Dynamometry - brzdy

Hysterézní dynamometry

Snímače krouticího momentu

Tenzometrické čepy a tenzometrické snímače

Snímače dráhy

Snímače na přenos energie z rotační části na část pevnou

VIBRO – METER

Snímače vibrací pro jaderné elektrárny

Snímače tlaku a tlakových pulsací

 

SENSY

Tenzometrické snímače síly s elektronickým vyhodnocením

HEINZINGER
Napěťové a proudové napájecí zdroje
 

STARMAN
 
Ultrazvukové defektoskopy a tloušťkoměry

DIAGNOSTIC INSTRUMENTS

FFT analyzátor na měření vibrací a hluku

 

VibroSystM

Měření vzduchové mezery a vibrací starorových tyčí v generátorch

*

 
VybroSystM
VibroSystM


Měření vzduchové mezery a vibrací starorových
tyčí v generátorch

Nabízí měření a monitorování systémů, vhodných pro náročné prostředí uvnitř vodních turbín a generátorů. Cílem on-line měření a zjišťování stavu systému je pomoc uživateli získat ze stroje co největší účinnost, spolehlivost, omezení údržby, minimalizovat chyby i odstávky a tím výrazně snížit investice.

VibroSystM je průkopník v celosvětovém měřítku na měření vzduchové mezery on line způsobem. VybroSystM vyvinul unikátní systém kapacitního měření, který je založen na několika typech přesného měření v náročném prostředí:


Žádné odstávky při On-line monitorovacím systému.
Několik současně monitorovaných parametrů určuje
stav a výkon hydrogenerátorových strojů.


Systém na měření vzduchové mezery
Strukturální monitorování stavu rotoru-statoru a chování
stroje za provozu a během zkoušek

Systém monitorování a měření vibrací
Pravdivé monitorování vibrací bez elektrického doběhu a jiných
interferencí pro zlepšení přesnosti a spolehlivosti měření.

Vyhodnocení vibrací statorových tyčí
On-line monitorování vibrací statorových tyčí a zjišťování
upevnění klínů a stavu izolace vinutí.

Optické akcelerometry
Měření vibrací konce vinutí a posouzení stavu izolace
pro vysoko-voltové aplikace nebo výbušné prostředí.

Systém na měření magnetického toku
Měření a zjišťování diagnózy - jakékoliv nevyváženosti magnetického
pole, které je vyzářené z rotorových pólů generátorů.

DMV-100

Detektor rychlosti a velmi malých otáček
Detektor pohybu rotoru slouží pro zobrazení rychlosti na displeji a upozorňuje na zastavení stroje, a současně varuje při nežádoucím pohybu stroje během údržby.

Select - 100

Conditional alarm controller
Omezení alarmu během přechodového chodu stroje - odstraňuje
falešné alarmy a tím i zbytečné odstávky

SUPER

Monitorování systému v reálném čase
Několika násobné monitorování parametrů generátoru v reálném čase
pro hlubokou analýzu (závislá na výzkumu jednotlivých parametrů a korelaci) provedenou technickým servisem během uvedení do provozu.

VMEF

Bezkontaktní vzdálenost měřícího řetězce
Různé aplikace na měření vzdálenosti kapacitní technologií, bezkontaktní
snímače vibrací, měření pozice, nebo měření vzduchové mezery.

DSE

Odstupňovaná roztažnost hřídele v měřicím systému
Měření osové vzdálenosti u turbogenerátorových hřídelí

AWV

Automatické klínování ověřeným systémem
Testování statického upevnění každého statorového klínu s automatickými nástroji.
Copyrights 2008 FC Service All rights reserved