menu

MAGTROL

Dynamometry - brzdy

Hysterézní dynamometry

Snímače krouticího momentu

Tenzometrické čepy a tenzometrické snímače

Snímače dráhy

Snímače na přenos energie z rotační části na část pevnou

VIBRO – METER

Snímače vibrací pro jaderné elektrárny

Snímače tlaku a tlakových pulsací

 

SENSY

Tenzometrické snímače síly s elektronickým vyhodnocením

HEINZINGER
Napěťové a proudové napájecí zdroje
 

STARMAN
 
Ultrazvukové defektoskopy a tloušťkoměry

DIAGNOSTIC INSTRUMENTS

FFT analyzátor na měření vibrací a hluku

 

VibroSystM

Měření vzduchové mezery a vibrací starorových tyčí v generátorch

*

 
Diagnostic Instrumnets
VIBRO - METER

VIBRO - METER

 

 Počátkem sedmdesátých let Vibro-meter zpestřil nabídku v jaderné oblasti piezoelektrickými snímači vibrací pro tzv. horké kontroly funkcí a trvalého monitorování primárních okruhů reaktorů. Tento systém se vyznačuje vysokou spolehlivostí snímačů vibrací a tlaků, které pracují při vysokých teplotách a tlacích. Nedílnou součástí těchto snímačů jsou integrální tzv. hard line kabely a nábojové zesilovače popřípadě kompletní vyhodnocení naměřených dat. Od roku 1978 byly monitorovány volné částice v reaktorech pomocí měření vibrací v parogenerátorech při již zmíněných vysokých teplotách a tlacích v celé řadě jaderných elektráren včetně Jaderné elektrárny Temelín.

 

Snímače vibrací pro jaderné elektrárny

Snímače na měření vibrací v reaktoru, kde se vyžaduje odolnost snímačů na vysokou teplotu a tlak, při spuštění, horkých kontrolách funkcí a to i v potrubním systému.

CA 962, CA 952 akcelerometr

Monitorování vnitřních vibrací v reaktoru
Zpuštění a testování horkých funkcí
Potrubní systém

• 50 pC/g (volba 250 pC/g)
• 0.5 Hz to 2.5 kHz ±10% (400 Hz)
• 250 bar, 650°C
• 100 µg (20 µg) rozlišení

 

CA 164: Akcelerometr

Monitorování volných částic/monitorování v potrubí
Nastavitelný šroub umožňuje jednoduchou montáž MA116/MA123

• 20 pC/g, 0.5 Hz to 10 kHz ±10%
• 220 bar, 350°C
• 250 µg rozlišení

CA 901: Akcelerometr

Monitorování volných částic
Zpuštění a testování horkých funkcí (BWR, ABWR)

• 10 pC/g, 0.5 Hz to 3.5 kHz ±10%
• 140 bar, 700°C
• 500 µg rozlišení

CA 602: Biaxialní akcelerometr

• Parní generátor FIV program
• Zpuštění a testování horkých funkcí
• 5 pC/g, 0.5 Hz to 800 Hz ±10%
• 220 bar, 600°C, krátkodobě 780°C
• 2 mg rozlišení

CA 606: Miniaturní biaxiální akcelerometr

• LOCA simulace vývoje paliva
• Měření vibrace vinutí (neutronové -umístění detektoru)
• 2 pC/g, 0.5 Hz to 400 Hz ±10%
• 165 barů, 300°C, 220 barů s adapterem pro potrubí
• 600°C krátkodobě 780°C
• 5 mg rozlišení

Copyrights 2008 FC Service All rights reserved