menu

MAGTROL

Dynamometry - brzdy

Hysterézní dynamometry

Snímače krouticího momentu

Tenzometrické čepy a tenzometrické snímače

Snímače dráhy

Snímače na přenos energie z rotační části na část pevnou

VIBRO – METER

Snímače vibrací pro jaderné elektrárny

Snímače tlaku a tlakových pulsací

 

SENSY

Tenzometrické snímače síly s elektronickým vyhodnocením

HEINZINGER
Napěťové a proudové napájecí zdroje
 

STARMAN
 
Ultrazvukové defektoskopy a tloušťkoměry

DIAGNOSTIC INSTRUMENTS

FFT analyzátor na měření vibrací a hluku

 

VibroSystM

Měření vzduchové mezery a vibrací starorových tyčí v generátorch

*

 
Diagnostic Instrumnets
VIBRO - METER

VIBRO - METER

 

 Počátkem sedmdesátých let Vibro-meter zpestřil nabídku v jaderné oblasti piezoelektrickými snímači vibrací pro tzv. horké kontroly funkcí a trvalého monitorování primárních okruhů reaktorů. Tento systém se vyznačuje vysokou spolehlivostí snímačů vibrací a tlaků, které pracují při vysokých teplotách a tlacích. Nedílnou součástí těchto snímačů jsou integrální tzv. hard line kabely a nábojové zesilovače popřípadě kompletní vyhodnocení naměřených dat. Od roku 1978 byly monitorovány volné částice v reaktorech pomocí měření vibrací v parogenerátorech při již zmíněných vysokých teplotách a tlacích v celé řadě jaderných elektráren včetně Jaderné elektrárny Temelín.

 

Snímače vibrací pro jaderné elektrárny

Snímače na měření vibrací v reaktoru, kde se vyžaduje odolnost snímačů na vysokou teplotu a tlak, při spuštění, horkých kontrolách funkcí a to i v potrubním systému.

CP 103

Dynamické monitorování tlaku
Zpuštění a testování horkých funkcí (PWR, APWR)

• 230 pC/bar, 0.5 Hz to 10 kHz ±5%
• 250 bar, 700°C
• 20 µbar rozlišení

 

CP 104

Zpuštění a testování horkých funkcí (BWR, ABWR)
Vývoj paliva

• 190 pC/bar, 0.5 Hz to 6 kHz ±5%
• 140 bar, 400°C
• 25 µbar rozlišení

CP 211

LOCA simulace
Vývoj paliva R&D (fúzní reaktor)

• 25 pC/bar, 0.5 Hz to 15 kHz ±5%
• 350 bar, 700°C, S.T. 780°C
• 200 µbar rozlišení

Copyrights 2008 FC Service All rights reserved