menu

MAGTROL

Dynamometry - brzdy

Hysterézní dynamometry

Snímače krouticího momentu

Tenzometrické čepy a tenzometrické snímače

Snímače dráhy

Snímače na přenos energie z rotační části na část pevnou

VIBRO – METER

Snímače vibrací pro jaderné elektrárny

Snímače tlaku a tlakových pulsací

 

SENSY

Tenzometrické snímače síly s elektronickým vyhodnocením

HEINZINGER
Napěťové a proudové napájecí zdroje
 

STARMAN
 
Ultrazvukové defektoskopy a tloušťkoměry

DIAGNOSTIC INSTRUMENTS

FFT analyzátor na měření vibrací a hluku

 

VibroSystM

Měření vzduchové mezery a vibrací starorových tyčí v generátorch

*

 
Diagnostic Instrumnets
DIAGNOSTIC INSTRUMENTS

FFT analyzátory na měření vibrací a hluku

 

 Přístroje na měření vibrací, hluku a vyvažování přenosným způsobem. Jednokanálový nebo dvoukanálový FFT analyzátor dokáže analyzovat vibrace strojů v širokém frekvenčním a dynamickém rozsahu. Standardní oktávová a 1/3 okt. analýza umožňuje použití v širokém okruhu akustických aplikací. Standardním frekvenčním rozsahům vyhovuje ANSI S1.11. Vnitřní paměť umožní zaznamenat 600 údajů, které mohou být individuálně a datově označeny s využitím dalšího zpracování pomocí RS 232 výstupu. Sběr dat a jejich analýzu umožňuje analyzátor PL 31, který vybírá naměřená data s předem nastavenými mezními hodnotami a zobrazí alarm při překročení hodnot. Systém je vhodný pro preventivní údržbu a sledování technického stavu a současně i jako výkonný analyzátor (v jednom přístroji). Analyzátor vyhodnocuje nezpracovaná data přímo v  osciloskopickém režimu,prověřuje s vysokou přesností hodnoty frekvenčního spektra (fázově i amplitudově), korelace, efektivní hodnoty, zajišťuje postupnou analýzu stavu, oktávovou analýzu (1/1 A 1/3).

ENTEK MONITOR SOFTWARE zjišťuje všechny závady elektromotorů za chodu pomocí softwaru Monitor. Monitor ihned vyhodnotí přesně závady i v případech, kdy penetrační barva, rentgen, prohlídka a rozebrání po vykápnutí jsou nerozhodné. Monitor přesně zjistí závady na motoru, vrub na motoru, excentricitu a doporučí odstranění závady – to vše bez rozebrání a přerušení chodu. Motor Monitor spolehlivě zjistí závady v ložiscích – přidření ložiska a teplotní poškození, statické a dynamické odchylky mezer, poškození skříně. Monitor je vhodný ve spojení s analyzátorem pomocí RS 232 portu na PC.

 


   

    

Copyrights 2008 FC Service All rights reserved